אנגל מיכאל 17 פריטים
ארבל ראובן 243 פריטים
בת יער נורית 21 פריטים
גרוס ויליאם 53 פריטים
דיין רודי 1 פריטים
דיין רות 16 פריטים
הארכיון הציוני 43 פריטים
המוזיאון הפתוח תפן 6 פריטים
הספל בני 4 פריטים
ויצו חיפה 7 פריטים
יד יערי 418 פריטים
כהן ראובן 85 פריטים
ליטווין ערן 2 פריטים
ליפסקי לאה 1 פריטים
מיכה ריס 45 פריטים
מכון ז'בוטינסקי 13 פריטים
פרידמן מוטי 2 פריטים