התפוז - סמל ישראלי

התפוז או תפוח הזהב, כפי שכונה ע"י ראשוני המתיישבים בראשית המאה ה-20 הפך לסמל ישראלי מובהק. כבר בשנת 1900 הוקמה אגודת "פרדס" שהייתה האגודה הקואופרטיבית החקלאית הראשונה בארץ ישראל והצליחה להביא את ההתיישבות החקלאית למצב של עצמאות כלכלית. ענף הפרדסנות היה לאחד הענפים החשובים בכלכלת היישוב ולאחר קום המדינה. בדוגמאות המוצגות כאן מוטיב התפוז ומוצריו מטופלים באופנים מגוונים, החל מאיורים נטורליסטים מדוייקים ועד למוטיבים מופשטים וצורות גיאומטריות נקיות.

15 פריטי עיצוב