50 שנה לשנקר: מחווה לעבודות מאוסף מכון שנקר לתיעוד וחקר העיצוב

תרגיל היכרות עם מכון שנקר לתיעוד וחקר העיצוב  בישראל

התרגיל ניתן לכל הסטודנטים משנה ב׳ במחלקה לתקשורת חזותית, במסגרת אירועי 50 שנה למכללת שנקר העתידים להתקיים ומטרתו היתה היכרות עם מכון שנקר לתיעוד וחקר העיצוב ואוצרותיו החזותיים. כל סטודנט קיבל עבודה אחת (כרזה, לוגו, גלויה וכו׳) מתוך האוסף העשיר שקיים במכון. נבחרו רק עבודות שנעשו בשנות ה-70, כלומר בעשור בו הוקמה מכללת שנקר. על הסטודנטים היה להגיב חזותית לעבודה שקיבלנו ולעצב כרזה בפורמט של חצי גיליון. לסטודנטים התאפשרו מספר כיווני מחשבה ופיתוח: שימוש באותה שפה גרפית של העבודה שקיבלו או פיתוח שפה חדשה, פירוק העבודה למרכיביה החזותיים ובנייתה מחדש או התייחסות חזותית לפער ההיסטורי והתרבותי בין אז להיום. התרגיל נעשה במסגרת הקורס ״המעצב כיוצר דימוי״, שנה ב׳, סמסטר א׳, המחלקה לתקשורת חזותית, מכללת שנקר. מנחים: קובי פרנקו, רחל דהן, יעל בוגן והילה שאלתיאלי.

*תצוגה מקדימה: אביחי ניסן

34 פריטי עיצוב