גראפיקה קיבוצית

מקור: יד יערי, המרכז לתיעוד וחקר של תנועת השומר הצעיר והקיבוץ הארצי

המאמר בוחן את ההיסטוריה של סמלים ויצוגים גרפיים של קיבוצים ותנועות אידאולוגיות שונות מתקופת קום המדינה. הוא מתייחס להשפעות מתנועות עולמיות ומדימויים לוקאלים, וכן לבידול שבין קיבוצים שונים. כדוגמאות הוא מביא גם אמצעים גרפיים יומיומיים כעיתון יומי, לוח מודעות וקריקטורה וכן את ההגדה הקיבוצית והכרזה. הכותב עושה שימוש בנקודת מבטו כחבר קיבוץ וכן בהשענות על מחקרים קודמים. הכותב הוא אחראי התחום החזותי ואוצר הארכיון ביד יערי, המרכז לתיעוד וחקר של תנועת השומר הצעיר והקיבוץ הארצי.

להמשך קריאה >