גראפיקה קיבוצית, יובל דניאל

יובל דניאלי, ארכיון השומר הצעיר, יד-יערי גבעת חביבה

ככל שאני מנסה לנסח לעצמי את המושג : "גראפיקה" אני מתקשה בכך. הבעיה איננה לשונית אלא הגדרה תחומית. מה גבולות הגראפיקה על סוגיה השונים?
מה מייחד את הגראפיקה משאר האומנויות ? האם אפשר לקבוע; עד כאן זו אומנות ומכאן והלאה זו גראפיקה?  אומרים שיש מאפיינים לגראפיקה. את אותם מאפיינים אני מוצא לעתים גם בציור אומנותי.  אומרים שמאחורי הגראפיקה עומדת הזמנה שיש עמה תכלית אחרת. אומרים שהגראפיקה היא דקורטיבית, שטוחה, ללא עומק אומנותי. אומרים המון דברים!  ניקח את האומנות של המאות הקודמות ובמיוחד זו של המאה העשרים, חלקה יכלה להיכנס בקלות לתחום סוגת הגראפיקה. האם כוונת היוצר היא הקובעת, האם מהות ההזמנה של היצירה או האופנה המתחלפת? משה אפרים ליליאן, לאיזה קטגוריה אומנותית הוא שייך? האם סוג הטכניקה המצוירת וסגנונה הם המגדירים את המושג?
 
אחת הסוגות המובהקות ביותר המבטאת את הקשר בין אומנות לרעיון היא הגראפיקה. 
התנועה הקיבוצית הוקמה על בסיס רעיוני – לכן, מובנת מאליו הזיקה המיוחדת לגראפיקה. גרפיקה כמשרתת רעיון אידיאולוגי, פוליטי ותרבותי. 
הגראפיקה הייתה לאומנות עממית שבאמצעותה ניתן לשתף את הרבים בחוויות אסטטיות, אך בו זמנית להעביר באמצעותה מסרים חברתיים – ואידיאולוגיים.  חלק משמעותי מהגראפיקה הקיבוצית היא אילוסטראציה. אילוסטרציה לנרטיב, לרעיון, לאידיאולוגיה. הגראפיקה הקיבוצית הייתה מלווה נאמן לדרך... 
ההבנה שהחג והמועד ותרבות הצוותא ככלל  חשובים לגיבוש הזהות הקיבוצית כמייצגת אלטרנטיבה חילונית, חייבה גם אלמנטים קישוטיים כאחד מהמרכיבים המשמעותיים של בניין תרבותי חדש. 
התנאים הקשים והלא פשוטים של האמן הקיבוצי בראשית דרכו סללו את הדרך לגראפיקה. האמן הקיבוצניק  לא נדרש לאמצעים ומשאבים רבים כדי לבצע אותה. הגראפיקה הייתה חלק מהאפשרות והנגישות לייצר אומנות. האמן הקיבוצי ראה את עצמו חלק ממהלך חברתי רחב של בניית חברה סוציאליסטית-חלוצית בא"י. החברה הקיבוצית ככלל עודדה אותו בכך.

לקריאת המאמר המלא