סיפורי בדים

סיפורי בדים: מבט נרטיבי על סיפורם של מעצבי טקסטיל בישראל תוך מיקוד בשנים 1993-1970
כותבת: יובל עציוני
שנה: 2015
מקור: עבודת תזה בהנחיית ד״ר מלכה בן פשט, סמינר הקיבוצים- המכללה לטכנולוגיה ואמנויות
מאמר
זמין לקריאה אונליין

עבודת מחקר החוקרת את סיפורם של מעצבי טקסטיל בישראל בשנים  1970 - 1993, תקופת זמן המאופיינת בתמורות ומפנים בתולדות המקצוע בארץ. המחקר נערך מתפיסה פנומנולוגית נרטיבית בהתבסס על ניתוח ראיונות וניתוח חזותי של עבודות של נציגי שלושה דורות מעצבים, שלימדו או למדו במחלקה לעיצוב טקסטיל במכללת 'שנקר' בשנים 1970-1993. 

ממצאי המחקר הציפו שלוש תמות עיקריות: האחת, סיפור תולדות עיצוב הבד בארץ בשנים שקדמו להקמת מכללת 'שנקר'. בסיפורי המרואיינים נמצא קשר הדוק בין הגירת יהודים ואופי ההתיישבות בארץ עד הקמת המדינה ועיצוב הבד במתכונת יצור משפחתית. תמה שניה בוחנת מסגרות לימודי עיצוב טקסטיל, שכן הממצאים מעידים על חשיבותן בהתפתחות המקצוע בארץ. תמה שלישית מציגה ממצאים המעידים על הקשר בין עיצוב הבד ומעמד המקצוע. בעקביות נמצאו קשרים בין עיצוב טקסטיל ואמנות, הן כתוכן חזותי ייחודי, והן כמופע של תפיסות עולם ותכנים חברתיים. 

להמשך קריאה >>>