עברית – שפה זרה הזרת המרחב הלשוני במיתוג עסקים מקומיים - אביגיל ריינר

עברית – שפה זרה 
הזרת המרחב הלשוני במיתוג עסקים מקומיים 
אביגיל ריינר  

הקדמה
מגדיר תרבות כמורכבת מרעיונות, ערכים, התארגנויות (Brislin, 1990) החוקר ריצ'רד בריסלין ופעולות המתבצעות בהתאם לחברה בה הם חיים. אם כן, בבואינו לחקור תרבות ישנה חשיבות גם בבחינת השפה החזותית המקיפה אותנו, כאחד מן הגורמים המאפשרים יצירת קשר ישיר ובלתי אמצעי בין האדם לבין התרבות שלו.
עבודה זו נולדה מתוך הנסיון להבין את המציאות החזותית שמסביבנו תוך התמקדות במקומה של השפה האנגלית במיתוג עסקים מקומיים. ברצוני לטעון כי המרחב הציבורי הישראלי עובר תהליך הזרה באמצעים חזותיים שעושים שימוש בשפה זרה, תוך בחירה לא לעצב טיפוגרפיה בשפה המקומית, היינו בעברית. דרך ראיונות עם מעצבים גרפים האחראים על הטענת המרחב הציבורי באופן חזותי, אוכל לבחון מה מניע את אנשי המקצוע הללו לעצב בשפה שאינה שפתו של קהל היעד שאליו המשווק פונה. בנוסף, אביא נתונים סטטיסטים הנוגעים לשימוש בשפה זרה במוצרים גרפים מקומיים ואסקור כתבות הנוגעות לשיווק מוצרים בשפה זרה בישראל. בעבודה זו אדגים כיצד ניתוח המציאות הלשונית בתוצריה החזותיים יכולה לתרום להבנת הדימניקות הפועלות במציאות בה אנו חיים.
 
להמשך קריאה

תמונה מתוך האוסף של המעצב אילן מולכו