רוח וחומר

צורה וחומר בשפת החפצים
"הכה את המומחה" שמים על השולחן לעיון ולדיון חפצים מאוסף
כפר פעיל למלאכות ומוזיאון בית חנקין
על רגע המפגש בין אדם לחפץ

מפגש שיח של ד"ר נירית שלו כליפא, גלית גאון, פרופ' שלום צבר,נורית גושן והנריאטה אליעזר ברונר

לצפייה>>>