המסע לחקירה מעצבת: אנתרופולוגיה מעצבת

מקור: ״מגמות״ - כתב עת בין-תחומי למדעי החברה, כרך נד (1), מאי 2019, עמ׳ 131-156

מאמר זה עוקב אחר השתנות תפיסות העולם המובילות לתמורות בהבנת העיצוב והאנתרופולוגיה ומציע דרך אינטגרטיבית לחקירה וליצירה, המעצבת את החיים ואת העולם כתהליך התהוות מתמשך. זו דרך משולבת ומשלבת המסכמת את הידוע (inform), לוקחת אותו לעבר המדומיין (reform) ומציעה עיצוב של פוטנציאלים אפשריים (transform). המאמר מציע סינתזה של עיצוב ואנתרופולוגיה ומתווה את דרכם המשותפת. האנתרופולוג/ מעצב הוא סוכן פרו־אקטיבי המעורב ושותף בעיצובם של הסביבה, החברה והתרבות. המאמר בא לענות על השאלות מה הוא עיצוב ומה היא חקירה מעצבת, והוא מציע כתשובה סינתזה של עיצוב ואנתרופולוגיה בדמות אנתרופולוגיה מעצבת או עיצוב אנתרופולוגי. תשובה זו פותחת אפשרויות רבות ומציבה אתגרים חדשים הן למעצבים והן לאנתרופולוגים, בהכשרתם ובעבודתם. שני עיקרים מאפיינים את תפיסת העולם המוצגת במאמר: העולם אינו קיים כאובייקט סטטי שיש לו טבע וחוקים סטטיים, אלא כאובייקט מתהווה; באין לוגיקה אוניברסלית, דרכי הידיעה אינן תבוניות, אלא יצירתיות.

להמשך קריאה >