באנו להנות: תרבות הפנאי בישראל עם קום המדינה

מאת: אסנת ספיבק שמעוני | התכנית ללימודי אוצרות עיצוב, שנקר, 2023

נושא המחקר עוסק בתרבות הפנאי בישראל בעשור הראשון להקמתה.
בשנים הראשונות פקד את המשק משבר, אך תוך שנים ספורות המשק יצא מן המיתון והחלה תקופה מרשימה של צמיחה מהירה. 
יחד עם עליית רמת החיים התפתח הרצון לפיתוח תרבות הפנאי אזרחי הארץ הצעירה החלו להתעניין באספקטים הנעימים והמהנים של החיים. באוסף קובצו חמישה דימויים הלקוחים מעולם הפרסום והכרזות. באמצעות אלו, אפשר להציץ אל המציאות שהתקיימה
באותן שנים.