החיים שיש לך

מאת: הדס דוידסקו | התכנית ללימודי אוצרות עיצוב, שנקר, 2023

רווחה נפשית, ה- WELL-BEING, הינו מונח בפסיכולוגיה המתאר את הערכתו הסובייקטיבית של האדם על בריאותו הנפשית. בעשור השני של המאה ה -21  המונח הובן כמרכיב חשוב לאיכות החיים. משמעותו פיתוח מערכת ערכים פיזיים, נפשיים, רגשיים וחברתיים המובילים לאושר ותחושת סיפוק. זאת נקבע ע"י מדדי רווחה, שהוגדרו כגורמים סביבתיים משפיעים: קשרי משפחה, נתינה, תזונה, בריאות, שייכות ועוד. למחקר תקופתי של מונח זה, האם, באמצעות העבודות להלן, ניתן ללמוד על קיומה של מערכת הערכים, גם במאה ה-20? 

באיור משפחה צופה בטלוויזיה של פרת עמרם נראים בני משפחה יושבים כדבוקה אחת בעת צפייה חוויתית ומהנה במשחק כדורגל. הכותרת והקומפוזיציה המעידות על לכידות וחיבור של קשר משפחתי. כרזת נדבת העם למתנדבים בעם, הוזמנה ע"י מגן דוד אדום ובוצעה ע"י אוסקר לקס, נוצרה למטרת גיוס מתנדבים. מכלול של מבנה, אוטובוס ומגן דוד אדום ענק, מדגישים את גודל הצורך והערך. משפט המורכב מ 4 מילים שהן 2 מכפלות מהוות הדהוד חזק של משמעות: התנדבות היא נתינה לעם ולעצמי. בכרזה בננות-לאיזון התזונה, טבח מצליח לשמור על איזון בעומדו על רגל אחת. היוצר וליש אוטה מבצע הקבלה וחיבור בין איזון פיזי ותזונתי, מבליט יתרונות הפרי על בריאותנו, ומחזק במסר מילולי דומה.
בדימוי של חץ מהיר וקטלני, החודר, מחורר ופוגע בשלמות הלב, כפי שמתואר באיור סיגריה ולב של פרת עמרם, מתקבל מסר חד וברור: העישון מזיק לבריאות. ההקבלה בין צורת הלב הנפגע ובין העשן המיתמר בצורת לב, יוצרת קשר ישיר והרסני בין הפוגע לנפגע. לבקשת ארגון ההסתדרות הציונית העולמית, יצר וליש אוטה כרזת קריאה הצטרף לארגון הציוני. "שקילת השקל" פירושה תשלום דמי חבר. שימוש באיבר היד - לציון נתינה וקבלה. המילה JOIN בולטת משאר האותיות, מדגישה את אלמנט ההזמנה האישית להשתייך כחבר לארגון.

בהעמדת העבודות זו לצד זו, היחד יוצר משמעות. המכלול מייצר מסר, ביטוי ועדות למערך מאפשר של רווחה נפשית, שהתקיים באמצע המאה ה-20. טכנולוגית שמראה לנו את יתרון הטכנולוגיה לעומת כובד החומר בעבר.