עיצוב - שיח בקוד פתוח

מקור: קטלוג התערוכה ״מצב הדברים״ שהוצגה במוזיאון העיצוב חולון

מאמר מלווה לתערוכה ״מצב הדברים״ שהייתה תערוכת הפתיחה למוזיאון העיצוב חולון. במאמר פרוסטיג שואל על תפקידו של עיצוב דרך קטגוריות שונות המגדירות, בדרכו, את מקומו של עיצוב בעולם. 
״יש שיאמרו שתערוכה מציגה מוצגים, אחרים יאמרו שהיא מציבה שאלות, שאם אין היא מעוררת תהיות היא חסרת משמעות כאילו אינה קיימת כלל. המשמעויות מגיחות מתוך הדיאלוג המתקיים בינינו לבין התערוכה. התערוכה כמוה כזרז; כמוה  סוקרטס של אפלטון; היא מדרבנת אותנו להעלות שאלות המאתגרות את הדעות המקובלות ודורשות בחינה מחודשת שלהן. אם נבחן את התערוכה מציגה מבחר הצעות לדיאלוגים בינינו לבין המוצגים, בינינו לבין הקטגוריות שבהן הם מסודרים, בינינו לבין דברי האוצרים, המעצבים, פרשנים, ובינינו לבין עצמנו, ניקח חלק בשיח העיצוב.״

להמשך קריאה >

לאתר התערוכה >