גמליאל חיים

חיים גמליאל (1912–1994). נולד בצנעא שבתימן. את מלאכת הצורפות למד מאביו באריתריאה, לשם עברה המשפחה בשל קשיי פרנסה. בתחילת הדרך עבד כצורף שכיר ואת שכרו תרם לכלכלת המשפחה. כשיצא לדרך עצמאית הפך עד מהרה לצורף מבוקש. לצד העיסוק ביצירה גמליאל היה גם פעיל ציוני וסייע במציאת מקומות מחבוא ואספקת תעודות מזויפות ומזון לחברי האצ״ל והלח״י שברחו ממחנות מעצר באריתריאה. הוא נתפס ונידון ל-15 חודשי מאסר בבית הכלא העירוני בעיר אסמרה. בשנת 1949 עלה לישראל.

לגלריית פריטים מייצגים