גבאי ישעיהו איש

סטודיו ישעיהו איש גבאי 
 
 טקסטיל בין מאטריה לסובסטנציה.
 טקסטיל בין לינגוויסטי לסמיוטי.
 טקסטיל בין אינדיבידואלי לאוניברסלי.
 טקסטיל בין כאוטי לראציונאלי.
 טקסטיל בין פרוטו אובייקט לפוסט אובייקט.
 טקסטיל בין דוקומנט לפיקציה.
 
 אלו הן סוגיות יצירתי - מחקרי.

designer-name

צילום: עידית לבבי גבאי