אביר עירית

אדריכלית, וגרת התכנית לאוצרות ומוזיאולוגיה, בית לאמנות ישראלית, 2020-2021 
בוגרת הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון חיפה.

עובדת כאדריכלית, כבעלת סטודיו עצמאי כיום 2007 ואילך. עוסקת בתכנון מבני מגורים, מבני ציבור ומסחר, ועיצוב פנים. מעורבת גם בתחום התכנון עבור 'המגזר השלישי' במסגרות שונות. העבודה כוללת ליווי תכנון, רישוי ותיאום מול הרשויות במשרדי הפנים והשיכון, וועדות מקומיות ומחוזיות, רמ"י, ניהול תיאום תכנון פרויקטים מול משרדי יועצים, מתכנני נוף, פרוגרמה, קונסטרוקציה ומערכות שונות.

במקביל לתכנון אדריכלי, יוצרת בתחומי אמנות, עיצוב ואיור. עוסקת בחיבורים של חומרים ורדי-מיידס, ובחקר פיזי של המונח 'מיחזור' כשימוש מחדש וייעוד מחודש של אובייקטים.
designer-name

צילום: אורית ארנון