בן שלמה גידה

בוגר המחלקה לתקשורת חזותית בשנקר, 2022.