אותות ומופתים

יום העצמאות הוא הזדמנות לתמצת, ואולי לחשוב מחדש, על הסמלים הלאומיים של מדינת ישראל: כיצד נקבעו, מה הם מסמלים וכיצד אנו רואים אותם היום. פאנל אנשי עיצוב וחוקרי חפצים וסמלים יספרו על התהוותם של הסמלים הלאומיים וגילגוליהם.   ​

דוברים ודוברות:
פרופ שלמה צבר מבית הכנסת לבית העם מסמל יהודי לסמל לאומי
חמש דקות על חמישה סמלים גלית גאון ונירית שלו כליפא
יורם שמיר סמל המדינה נלחם על חייו
נדב ברקן על התערוכה 490 קנים, פרשנות עכשווית לשבעת הקנים של המנורה האייקונית
נגה ראבד מי מרים את הנס והיכן הוא נשמר

לצפייה>>>