מאלף ועד תו

מאלף ועד תו: על הקשר בין צורת הכתב העברי לאידיאולוגיה וזיכרון קולקטיבי

מקור: עבודה סמינריונית לתואר MA, קורס אידיאולוגיה וזיכרון קולקטיבי, בהנחיית פרופ' משה צוקרמן

בבסיס עבודה זו עומדת השאלה, האם ישנה משמעות אידיאולוגית בעיצוב צורת האותיות העבריות? ריינר תטען שתהליך עיצוב צורות אותיות חדשות בשפה העברית משקף תהליכים חברתיים, פוליטיים ותרבותיים; שפעולת עיצוב האותיות, בייחוד בזמנים בהן מתקיימת תפנית לאומית, חברתית או תרבותית כלשהי, טומנת בחובה ביטויים גרפיים לאידיאולוגיות הרווחות באותה תקופה. העבודה מחולקת לשניים: החלק הראשון כולל סקירה היסטורית אודות התפתחות הכתב ככלל והכתב העברי בפרט. החלק השני מוקדש להדגמת הקשר בין צורת הכתב לאידיאולוגיה הרווחת בתקופה מסוימת, בבחינת שתי תקופות מהותיות: הראשונה מתחילה עם התחזקות התנועות הלאומיות ומסתיימת לאחר קום המדינה. התקופה השנייה חלה בין שנות התשעים לימינו אנו, ובמסגרת זו תבחן ההשפעה של טכנולוגיות דיגיטליות על פעולת עיצוב האות העברית.

להמשך קריאה >