על ערכים ואריחים

מאת: שלי כהן

"על ערכים ואריחים" - On Tiles and Titles 

אריחי הריצוף הם מוצרי בנייה שכיחים שמרצפים דירות ומדרכות ומעצבים את סביבת המגורים. מוצרים אלה מקורם בתעשייה כלכלית ולא בלב המערכת התרבותית, אך הם מבטאים באופן מתווך הלכי רוח תרבותיים. במוצר הריצוף הסטנדרטי סגנונות וערכים תרבותיים מתגבשים ועוברים רדוקציה לכדי פתרון יעיל, זול ומתועש. באריחי הריצוף הסטנדרטיים ניתן לראות שושלת מובחנת דרך שורה של מוצרים שהחליפו זה את זה ברבות השנים. חלקו הראשון של המאמר מתעכב, לפיכך, על מספר מצומם ומובהק של תחנות ביניים ומתמקד בתקופות בהן התחלפו פתרונות הריצוף הסטנדרטיים. המאמר בוחן האם הגורמים לשינויים היו אדריכליים פנימיים או שהשינויים בסטנדרט הריצוף הובלו על ידי כוחות חיצוניים. חלקו השני של המאמר ידון באופנים בהם מיוחסים ערכים ומשמעויות תרבותיות לאריחי הריצוף.

 המאמר התפרסם בכתב העת אדריכלות היום בעריכת מירו וייל
נכתב בביה"ס לאדריכלות ע"ש עזריאלי אוניברסיטת תל-אביב 

לקריאת המאמר המלא>>>