מילים טובות

אוסף של עבודות מהעבר ומהעתיד מציג מסרים של תקווה, סולידריות, חמלה ואופטימיות, בכרזות חיוביות ומרוממות רוח. חלק מהכרזות נאצרו מתוך האוסף ההיסטורי של מרכז שנקר לחקר ולתיעוד העיצוב בישראל, וחלקן האחר נוצר במיוחד לרגל התערוכה, על ידי 15 מאיירות ומאיירים, מעצבות ומעצבים, שנתבקשו ליצור כרזות חדשות עם מסרים אופטימיים לעתיד טוב יותר (מציאותי או מדומיין). 

התערוכה, ביוזמת המרכז לחקר ולתיעוד העיצוב בישראל, מציגה תמונה של אופטימיות ותקווה, כפי שהיא מצטיירת מתוך המרחב המורכב שבו אנו חיים.

התערוכה מוצגת במסגרת שבוע האיור, נובמבר 2021, במוזאון יפו העתיקה

אוצרת: תום כהן