אחים שמיר – או: האגדה לבית שמיר

תרגיל היכרות עם המרכז לחקר העיצוב בישראל

איך הופכים סמל לאומי?

ביתית, נשית ולא קונבנציונילת

שימוש בחפץ מן המוכן- מאיפה באנו ולאן

תנועה מתפרצת

תשומת לב

קהל יעד

צלם אנוש

פירוק והרכבה

סך כל שכבותיו

סיפורה של מנורה

ניכוס מאפייני ערב לעיצוב הישראל

מתחת לפני השטח

מעבר לאותיות הקטנות: אומנות הטיפוגרפיה בעיצוב כרזות

מברר ברר ועד זום

כרזה ושסע

טרנספורמציה מגדרית

חלקי פנים: הפשטה של אובייקט

הרגע שלפני והזמן עושה את שלו

החיים שיש לך

גם מחר יום

באנו להנות: תרבות הפנאי בישראל עם קום המדינה

קו אדום: 2023

אנטומיה של צבר וזית

החומרים שמהם עשויה שמחה